Echtgenote van ons oudste lid overleden

Zopas vernamen we van Leonke Kaes (met zijn 91 de oudste Genker Trapper) dat zijn vrouw is overleden.Ook al maakte zij de jongste jaren een moeilijke tijd door, toch blijft definitief afscheid moeten nemen, bijzonder pijnlijk. Moge de vele mooie herinneringen aan haar het verdriet van Leonke en zijn familie wat verzachten.

Overlijdensbericht mama van Rosette

Met droefenis hebben we kennis genomen van het overlijden van Margriet Vereycken, de mama van Rosette Voes en de schoonmama van Patrick Janssen.In naam van de Genker Trappers bied ik Rosette en Patrick onze innige deelneming aan tijdens deze en de komende moeilijke dagen.Dat vooral de mooie herinneringen -en die zijn er ongetwijfeld met massa’s- […]

Kleine aanpassing clubritten

De clubritten tijdens de weekend (of op weekdagen) hebben als bedoeling om samen in groep te fietsen. Samen fietsen houdt ook in dat iedereen zich zo goed als mogelijk aanpast aan iedereen. De sterkere aan de zwakkere maar ook de zwakkere aan de sterkere. Ooit zei iemand me: “In groep fietsen is vooral leuk voor […]

Erelid Eddy Bynens

Toen twee jaar geleden Jaak Janssen besliste om geen vergunning meer te nemen en daardoor ook geen lid meer was van onze club, konden wij als bestuur dat niet over ons hart krijgen. Iemand die bijna een mensenleven Genker Trapper is geweest, gewoon van onze ledenlijst halen vonden we not done. Vandaar dat we hem […]

Overlijdensberichten

Iemand die je liefhebt en graag ziet moeten verliezen doet altijd heel veel pijn. Het maakt deel uit van het leven zegt men, en men zegt dat bij de geboorte er één zekerheid is, namelijk dat het aardse leven maar tijdelijk is. Maar toch…Sommigen van onze clubleden werden tijdens deze eerste maanden van het nieuwe […]

Overlijdensbericht

In naam van alle Genker Trappers bied ik Marie-José en Michel onze oprechte deelneming aan bij het verlies van jullie broer en schoonbroer. Probeer je vooral op de ongetwijfeld massa mooie momenten met Herman te focussen. Ik weet het… op dit moment is dat gemakkelijker gezegd dan gedaan.

Clubritten

Vorig jaar zijn we in februari gestart met onze clubritten op zowel zaterdag als zondag. Dat zullen we ook dit jaar weer doen. Doelstelling daarvan was om SAMEN te fietsen. Ooit was het een droom om wekelijks met een groepje van een tiental Genker Trappers die ritten te kunnen afwerken. Dat is zeker een aantal […]

Spiegel van de club

Onze club telt momenteel 44 ledenDie zijn onderverdeeld als volgt: De gemiddelde leeftijd, ereleden niet meegerekend, bedraagt:58 jaar onderverdeel als volgt90-plus: 1 80-plus: 570-plus: 960-plus: 1450-plus: 240-plus: 330-plus: 120-plus: 210-plus: 5

Voordelen als lid van Cycling Vlaanderen

Wellicht kregen jullie van Cycling Vlaanderen een bericht dat je lidmaatschap voor 2024 in orde is. Ook nu kunnen jullie weer van de volgende voordelen genieten:Tot 25 euro terugbetaald via je mutualiteitWereldwijde dekking voor alle lichamelijke schade24/7 fietsbijstandGratis Cycling Vlaanderen magazineKorting op je deelname aan toertochten en bij de partners van Cycling Vlaanderen…Vergeet niet voor […]

Provincie wil op kar van clubritten springen

Cycling Vlaanderen ziet haar kalender met weekendritten afbrokkelen. Het solidariteitsprincipe van weleer evenzeer. Clubs namen aan elkaars organisaties deel. Maar omdat minder en minder clubs nog ritten organiseren, brokkelt het principe van geven en nemen af. Men zoekt ‘samen’ naar oplossingen. Al mag men dat ‘samen’ best wel met een dikke korrel zout nemen. Op […]

Verlenging lidmaatschap

Heel binnenkort zullen alle leden via Cycling Vlaanderen een mail ontvangen om, indien gewenst, hun lidmaatschap te verlengen. De tarieven voor dit jaar zijn: Zoals de voorgaande jaren willen wij (indien u dat wenst) dat voor u in orde brengen, want clubs zijn in de mogelijkheid om dit voor hun leden doen. Om dubbele betalingen […]

Fietsend de herfst in

Enkele redenen om blijven te fietsen tijdens de herfst Je slaapt beterFysieke activiteit zorgt voor betere kwaliteit van de slaap. Je slaapt sneller in en dieper. Je hebt het vast zelf ook al wel eens gemerkt dat als je een goede tocht hebt gefietst dat je dan ’s nachts heerlijk kan slapen.  Je wordt minder […]

Vernieuwing vergunning

Aangezien het jaareinde weer nadert is het weer tijd om aan de vernieuwing van onze vergunning te denken. Dat kan vandaag nog niet. We houden jullie daaromtrent op de hoogte. Wel kunnen we al zeggen dat de prijs lichtjes verhoogd is: 33 euro (+3) voor een individuele vergunning en 43 euro (+8) voor een familievergunning.

Prijsuitreiking

De huldiging van de kampioenen en de prijsuitreiking aan de hand van de verzamelde punten in het klassement, zal plaatsvinden op de ALGEMENE VERGADERING. Dit om te voorkomen dat het clubfeest zoals vorig jaar vooral een tombolatrekkerij wordt.

Schuiven naar boven