Echtgenote van ons oudste lid overleden

Zopas vernamen we van Leonke Kaes (met zijn 91 de oudste Genker Trapper) dat zijn vrouw is overleden.
Ook al maakte zij de jongste jaren een moeilijke tijd door, toch blijft definitief afscheid moeten nemen, bijzonder pijnlijk. Moge de vele mooie herinneringen aan haar het verdriet van Leonke en zijn familie wat verzachten.

Schuiven naar boven