Aandachtspunten

  • Bij een familielidmaatschap zijn enkel die personen verzekerd die ook gedomicilieerd zijn op het adres van de hoofdvergunninghouder. De verzekeraar is evenwel akkoord om kinderen ten laste mee op te nemen in het familielidmaatschap, ongeacht de domicilie.
  • Een doktersattest van ‘goede gezondheid’ blijft nodig vanaf de leeftijd van 75 jaar. Dit attest is opvraagbaar door de verzekeringsmaatschappij bij ongeval.
  • Onder de verzekeringspolis zijn ook sporten zoals zwemmen, joggen, fitness, atletiek en turnen verzekerd en dit zowel individueel als in clubverband.
  • Wil je ook in 2024 zorgeloos, verzekerd en met recht op Cycling Vlaanderen fietsbijstand met je speedpedelec blijven fietsen? Kies dan voor de optionele verzekering Speedpedelec! Voor 15 euro kan je met je speedpedelec een jaar lang genieten van de Cycling Vlaanderen-voordelen.
  • Leden van Cycling Vlaanderen die zich extra wensen te dekken kunnen dit doen door een kleine premie bij te betalen. Zo zal bijvoorbeeld de blijvende werkongeschiktheid dan gaan van 35.000 euro naar 75.000 euro, zal overlijden bij recreanten gaan van 8.500 naar 17.500 euro, tijdelijke ongeschiktheid zal gaan van 30 euro naar 50 euro per dag, medische kosten worden na tussenkomst mutualiteit vergoed aan 150 % en tandschade gaat naar 2.400 euro.
Schuiven naar boven