Kleine aanpassing clubritten

De clubritten tijdens de weekend (of op weekdagen) hebben als bedoeling om samen in groep te fietsen. Samen fietsen houdt ook in dat iedereen zich zo goed als mogelijk aanpast aan iedereen. De sterkere aan de zwakkere maar ook de zwakkere aan de sterkere. Ooit zei iemand me: “In groep fietsen is vooral leuk voor zij die tot de middenmoot behoren want voor de sterkeren is het saai waardoor ze afhaken, voor zij die moeten harken om bij te blijven is het ook niet plezant en dus ook zij haken af. Gevolg: alleen de middenmoot blijft over en al snel wordt ook die groep opgedeeld in sterkeren en minderen. Daarom is, was en blijft het zoeken naar een geschikte middenmoot. En die is moeilijk te vinden. Niet alleen bij onze club. Het blijkt in alle clubs een issue.
Onze middenmoot was een gemiddelde van 25km/u. Te snel werd tijdens de algemene vergadering beslist.
Dus:
We zullen dat gemiddelde wat laten zakken.
We laten niet de hele rit dezelfde aan kop rijden maar proberen om de 10 km af te lossen, zodat wie wenst het tempo naar eigen goeddunken wat kan aanpassen.
We blijven samen tot aan de koffiestop waarbij de ‘snellen’ het iets minder doen en de ‘trageren’ een tandje bijsteken om zo toch nog een wielertoeristentempo te halen.
Na de koffiepauze splitsen we ons (indien nodig) op in twee groepen. Iedereen kiest voor zichzelf bij welke groep hij (of zij) wil aansluiten. We doen dit enkel wanneer de groep groot genoeg is. Het heeft geen zijn om bijvoorbeeld een groepje van 5 nog eens op te splitsen in twee groepen.
De snelste groep zal er voor zorgen dat op het computertje het getal 31 ‘nooit’ (tenzij het stijl bergaf gaat) verschijnt.

Schuiven naar boven