Overlijdensbericht mama van Rosette

Met droefenis hebben we kennis genomen van het overlijden van Margriet Vereycken, de mama van Rosette Voes en de schoonmama van Patrick Janssen.
In naam van de Genker Trappers bied ik Rosette en Patrick onze innige deelneming aan tijdens deze en de komende moeilijke dagen.
Dat vooral de mooie herinneringen -en die zijn er ongetwijfeld met massa’s- het verdriet wat mogen verzachten.

Schuiven naar boven