Spiegel van de club

Onze club telt momenteel 44 leden
Die zijn onderverdeeld als volgt:

  • 17 familielidleden (waarvan drie ‘fietsende’ leden)
  • 10 met een familievergunning
  • 15 met een individuele vergunning
  • 2 ereleden

De gemiddelde leeftijd, ereleden niet meegerekend, bedraagt:
58 jaar onderverdeel als volgt
90-plus: 1
80-plus: 5
70-plus: 9
60-plus: 14
50-plus: 2
40-plus: 3
30-plus: 1
20-plus: 2
10-plus: 5

Schuiven naar boven